Za vsako bolezen ro×ca raste
(foto: arhiv KIPP)
s1
s2
s3