25. 5. 2018

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj na podlagi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in št. 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) vabi ponudnike, da predložijo svoje ponudbe skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek.


Razpisna dokumentacija:
Obvestilo o javnem naročilu
Navodila ponudnikom
Razpisna dokumentacija - obrazec za predračun
Razpisna dokumentacija - ostali obrazci
Datoteka .xml za ESPD obrazec

Sklep o zadržanju postopka javnega naročila


                                                                    direktor
                                                       mag. Matjaž Neudauer
  

Na vrh