Svet zavoda
Strokovni svet
Direktor
   
     
Svet zavoda    
Svet zavoda sestavlja pet predstavnikov občin ustanoviteljic, ki jih izmed strokovnjakov s področja javnega dela zavoda, financ in pravnih zadev imenujejo občine ustanoviteljice ter en predstavnik zaposlenih.

V svet zavoda so bili imenovani:
 • Mirko Kekec (predsednik) in
 • Uroš Vidovič, predstavnika Mestne občine Ptuj,
 • Marta Bosilj in
 • Božidar Varnica, predstavnika občin Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Žetale,
 • Franc Rožanc (podpredsednik), predstavnik občin Destrnik, Gorišnica, Juršinci in Markovci,
 • Srečko Vrečar, predstavnik zaposlenih.
Prva konstitutivna seja je bila 28. oktobra 2014. Mandatna doba je pet let.
 
Ptujska rokopisna glasbena zbirka, 18. stol.
Na vrh    
     
Strokovni svet    
Strokovni svet sestavlja šest članov, ki s svojim delom, poslovnimi izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k boljšemu delovanju javnega zavoda.

Po dva člana imenujeta Kulturniška zbornica slovenije in Združenje splošnih knjižnic. Dva člana izberejo strokovni delavci knjižnice na volitvah.

V strokovnem svetu knjižnice so:
 • Zdenka Ristič (predsednica) in
 • Nataša Petrovič, predstavnici Kulturniške zbornice Slovenije,
 • Jolanda Železnik in
 • Milica Šavora, predstavnici Združenja splošnih knjižnic,
 • Milena Doberšek (podpredsenica) in
 • Božena Kmetec-Friedl, predstavnici zaposlenih.
Prva konstitutivna seja je bila 28. oktobra 2014. Mandatna doba je pet let.
 

Žiga Herberstein.
V: Gratae posteritati (1560).
Na vrh    
     
Direktor    


mag. Matjaž Neudauer

telefon:

02 771 48 01                                

faks:

02 771 48 48

 


Evangeliji in pisma (1735)

Na vrh