Potujoča knjižnica
2006
Bibliobus
Bibliobus
Srečko Vrečar
Voznik in knjižničar Srečko Vrečar
Zadnji del bibliobusa
Desni del
Desni del
Desni del
Novosti
Srečko izposoja
Razstava
Kotiček za najmlajše z razstavo Prvič na bibliobusu