Cenik

Članarina - fizične osebe -
zaposleni

13,00 EUR

ostali

10,50 EUR

otroci in mladina do 18. leta starosti

brezplačno

brezposleni

brezplačno

invalidi z 80 ali več odstotno invalidnostjo

brezplačno

- -
Članarina - pravne osebe -
pravne osebe

40,00 EUR

- -
Članska izkaznica -
izgubljena ali uničena

2,00 EUR

- -
Opomini -
1. opomin

2,50 EUR

2. opomin

5,00 EUR

3. opomin

7,50 EUR

- -
Zamudnina -
dnevna zamudnina (po 1. opominu)

0,15 EUR/enoto

- -
Izgubljeno ali uničeno gradivo -
poškodovano knjižnično gradivo

določi knjižnica

izgubljeno knjižnično gradivo (če je nabavna cena navedena v COBISS-u)

nabavna cena enote
in stroški obdelave

izgubljeno knjižnično gradivo (če nabavna cena ni navedena v COBISS-u)

15,00 EUR
in stroški obdelave

izgubljeno dragoceno knjižnično gradivo

določi knjižnica

izgubljena številka časopisa ali časnika

nabavna cena izgubljene št.

- -
Medknjižnična izposoja -
izoposoja gradiva iz drugih knjižnic

po računu dobavitelja

medknjižnična izposoja drugim knjižnicam

8,00 EUR

- -
Uporaba interneta -
člani

brezplačno

nečlani

1,00 EUR/uro

- -
Tiskanje, skeniranje, fotokopiranje - črnobelo -
format A4

0,15 EUR

format A4, obojestransko

0,20 EUR

format A3

0,25 EUR

format A3, obojestransko

0,35 EUR

- -
Tiskanje, fotokopiranje - barvno -
format A4

0,60 EUR

format A4, obojestransko

0,90 EUR

format A3

1,20 EUR

format A3, obojestransko

1,80 EUR

- -
Spiralna vezava -
spiralna vezava (št. 8-12)

1,40 EUR

spiralna vezava (št. 14-18)

1,60 EUR

spiralna vezava (št. 20-26)

2,00 EUR

spiralna vezava (nad št. 28)

2,40 EUR

- -
Elektronski mediji -
CD, DVD

1,10 EUR

- -
Digitalna fotografija -
fotografija in delo

2,00 EUR

fotografiranje gradiva v reklamne namene

po dogovoru

- -
- -
Obdelava knjižničnega gradiva -
kreiranje nove bibliografske enote

7,50 EUR

ažuriranje obstoječe bibliografske enote

5,50 EUR

določanje UDK vrstilca za bibliografsko enoto

3,00 EUR

stroški obdelave nadomestnega gradiva

5,00 EUR

poškodovana nalepka s črtno kodo

1,30 EUR

- -
Priprava gradiva na določeno temo -
priprava gradiva po posebnem naročilu

15,00 EUR/uro

- -
Najem dvorane -
najem dvorane do 4 ure

60,00 EUR

najem do 8 ur

90,00 EUR

dnevni najem dvorane

120,00 EUR

- -Cenik 2017 v PDF obliki (87 KB)

Cenik velja od 1. 6. 2017 dalje.

Na vrh