Splošno o Mladinskem oddelku
Kaj se dogaja?
Dobro je vedeti
Namigi za branje
Poiščimo knjigo v COBISS-u
O oznakah na gradivu in njegovi postavitvi
Kratka zgodovina Mladinskega oddelka
   
     
Splošno o Mladinskem oddelku    
V Mladinskem oddelku zadovoljujejo svoje potrebe po branju, izobraževanju, druženju in kvalitetni izrabi prostega časa predvsem predšolski otroci in osnovnošolska mladina. V letu 2015 je imel oddelek 3.914 aktivnih članov.

Z mladimi bralci dela 5 mladinskih knjižničarjev, ki skrbijo za izposojo preko 61.000 enot knjižničnega gradiva (knjig, revij, časopisov, zvočnih posnetkov, video kaset ter cd-romov), bibliopedagoško delo in številne druge dejavnosti za spodbujanje knjižne, knjižnične in književne kulture:
 • redne mesečne razstave z literarno uganko,
 • pravljične urice z jogo,
 • srečanja z literarnimi ustvarjalci,
 • počitniške urice,
 • ustvarjalne delavnice,
 • izbor »moje najljubše knjige«,
 • slovenski knjižnično-muzejski kviz,
 • svečane zaključke bralne značke za otroke,
 • srečanja s šolskimi knjižničarji,
 • bibliopedagoške ure za predšolsko in osnovnošolsko mladino z vodstvom po knjižnici,
 • bralne urice s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami.
Mnoge od teh dejavnosti se odvijajo v lepo urejeni pravljični sobi  z izbranimi knjigami, igračami, didaktičnimi igrami in likovnim materialom.

V čitalnici s priročno knjižnico se nahajajo revije in časopisi  ter najrazličnejši priročniki, slovarji, enciklopedije  ter druge knjige s poučnimi vsebinami, ki jih učenci potrebujejo pri pisanju referatov in seminarskih nalog.

Za iskanje različnih informacij sta otrokom na voljo  tudi dva računalnika.

Mladinski oddelek v slikah.
  Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Mladinski oddelek
Prešernova 33-35
2250 Ptuj
SI-Slovenija

tel.: 771 48 17    
faks: 771 48 48

Vodja Mladinskega oddelka
Klemenčič Liljana
tel.:      771 48 18

Zaposleni v oddelku
Burjan Jasmina
Mesarič Leonida
Milošič Mateja
Potočnik Primož
Rimele Andreja
Na vrh    
     
Kaj se dogaja?
Igralne urice s knjigo
Vsak 2. torek v mesecu ob 17. uri v pravljični sobi. 
Vabilo

Pravljične urice z jogo
Namenjene so otrokom od četrtega leta starosti dalje.

Kdaj? Vsak 1.  in 3. četrtek v mesecu, od oktobra do junija, ob 17. uri.
Kje? V pravljični sobi mladinskega oddelka Knjižnice Ptuj.
Zaželeni so copati in lahka oblačila!
Vabilo

Po dogovoru izvedemo pravljično urico tudi v šoli, vrtcu itd.

Pravljična urica za otroke 2.a razreda in njihove starše v OŠ Dornava
Na vrh
 
Dobro je vedeti
Kaj potrebujem, da postanem član knjižnice?
 • izpolniti je potrebno pristopno izjavo, ki jo za predšolske in osnovnošolske otroke  podpišejo starši,
 • za otroke do 18. leta starosti ni potrebno plačati članarine,
 • ob vpisu dobiš člansko izkaznico.
Kaj moram vedeti o članski izkaznici?
 • ob vpisu dobiš izkaznico brezplačno, če jo izgubiš ali poškoduješ, pa moraš novo plačati,
 • izkaznica je neprenosljiva – uporablja jo lahko le tisti, na čigar ime se glasi,
 • če jo izgubiš, moraš o tem obvestiti knjižnico,
 • ob prihodu jo moraš vedno oddati knjižničarju pri izposojevalnem pultu,
 • brez izkaznice si praviloma ne moreš izposoditi knjig.
Kako dolgo lahko obdržim izposojeno gradivo?
 • knjige : 21 dni,
 • revije: 21 dni,
 • video kasete, dvd, cd-rom: 7 dni.
Kaj se zgodi, če izposojenega gradiva ne vrnem pravočasno?
 • V primeru zamude ti knjižnica pošlje opomin, ki ga moraš plačati (glej cenik)!
Kaj se zgodi, če knjigo izgubim?
 • V tem primeru moraš prinesti v zameno drugo, če je le mogoče, enako knjigo. O izgubi se čim prej pogovori s knjižničarjem! Ne čakaj predolgo, saj boš v nasprotnem  primeru moral plačati še stroške opominov in zamudnine!
Kakšen je bonton?
 • v knjižnico ne moreš vstopiti z rolerji,
 • v knjižnične prostore ne prinašaj hrane in pijače,
 • ne govori glasno in ugasni mobilni telefon,
 • upoštevaj navodila knjižničarjev.
Če te zanima še kaj, preberi Poslovnik naše knjižnice!
Na vrh
 
Namigi za branje    
Priporočamo v branje  
Na vrh    
     
Poiščimo knjigo v COBISS-u
Knjigo, ki si jo želiš izposoditi, lahko poiščeš v elektronskem (računalniškem) katalogu COBISS. Izbiraš lahko med :
Kako poiščeš želeno knjigo v katalogu Knjižnice Ivana Potrča Ptuj?
 • izberi oddelek:  vse oddelke ali posamičen oddelek naše knjižnice: npr. mladinski.
 • v iskalna polja vpiši:
  • naslov knjige in / ali avtorja:
   Primer:  recimo, da te zanima, katere knjige Franceta Prešerna lahko najdeš v mladinskem oddelku.  V iskalno polje »avtor«  vpiši: Prešeren, France. Izpisali se bodo vsi naslovi knjig, katerih avtor je F. Prešeren, pripisane jim bodo tudi letnice izdaj. Ko izbereš želen zadetek, boš v spodnjem polju lahko prebral ali je knjiga prosta za izposojo ali je izposojena. Če si namesto mladinskega oddelka izbral možnost »vsi oddelki«, bo v spodnjem polju izpisana informacija v katerem oddelku naše knjižnice se  knjiga nahaja, ali je prosta za izposojo ali izposojena.
  • iščeš lahko tudi po ključnih besedah:
   Primer: v iskalno polje "ključne besede" vpiši npr. pojem »ogrožene vrste«.  Izpisali se bodo vsi naslovi knjig, ki obravnavajo izbrano tematiko, pripisani pa jim bodo tudi avtorji ter letnice izdaje knjige. Ko izbereš želen zadetek, boš v spodnjem polju lahko prebral  v katerem oddelku se knjiga nahaja, ali je prosta za izposojo ali izposojena.
Kako poiščeš knjigo v katalogu slovenskih knjižnic?
 • izberi bazo podatkov po kateri želiš iskati:  COBIB (skupni katalog slovenskih knjižnic) ali  baze posameznih knjižnic: npr. splošne knjižnice, nacionalna knjižnica ...
 • iskalna polja vpiši: naslov, avtorja, letnico izdaje, ključne besede . . ., nato pa išči po enakem postopku, kot je opisano v primeru Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. Če si izbral bazo COBIB, se bo, ob kliku na izbran zadetek, v spodnjem polju izpisal seznam tistih knjižnic, ki imajo iskano knjigo. Ob kliku na izbrano knjižnico boš izvedel ali je tam knjiga prosta ali izposojena.
Na vrh
 
O oznakah na gradivu in njegovi postavitvi
V mladinskem oddelku si lahko izposodiš leposlovne in poučne knjige ter različno neknjižno gradivo (revije, zvočne posnetke, avdiokasete in zgoščenke s pravljicami in pesmicami, videokasete ter CD ROM-e s poučno vsebino). Večina knjig je v slovenskem jeziku, nekaj pa tudi v nemškem, angleškem in hrvaškem.

Vse leposlovne knjige (romani, povesti, novele, pravljice, pesmice …) so opremljene z oznako za starostno stopnjo bralca, ki mu je knjiga namenjena: C, P, M. Črka L označuje ljudsko slovstvo.

 S
kartonke ter zloženke (leporelli) za najmlajše,
 C
pravljice, pripovedke, basni, uganke in pesmice za predšolske otroke ter učence do 9. leta starosti,
 P
zgodbe, črtice, romani, poezija in dramatika za učence od 10. do 13. leta starosti,
 M
povesti, črtice, novele, romani, poezija in dramatika za učence od 14. leta starosti naprej,
 L
zbrane ljudske pravljice, bajke, miti, legende in pesmi slovenskega naroda ter drugih narodov in narodnosti.

Leposlovne knjige z oznako C in S ter različno neknjižno gradivo (kasete, dvd-je, cd-rome …) najdeš v pritličju, kjer je tudi izposojevališče ter čitalnica s priročno knjižnico. Tu je gradivo urejeno po abecednem redu naslovov knjig. Leposlovne knjige za P in M stopnjo so v kletni etaži - te so urejene po literarnih zvrsteh (npr. potopisni romani, zgodovinski romani, kriminalke, fantastične zgodbe, pesništvo …) in po abecedi priimkov avtorjev.

Poučne knjige ter ljudsko slovstvo najdeš v prvem nadstropju mladinskega oddelka. Tu so knjige razvrščene glede na stroko (temo), ki jo obravnavajo in so opremljene s številkami, ki označujejo področje o katerem govorijo. Te številke imenujemo UDK vrstilci.

UDK je kratica za univerzalno decimalno klasifikacijo, to je sistem, po katerem je vse človeško znanje razvrščeno v deset glavnih skupin oz. področij, ki so označena z vrstilci (števili) od 0 do 9. UDK uporabljamo za sistematično urejanje knjižničnega gradiva na knjižnih policah in nam omogoča, da hitro in učinkovito najdemo želeno gradivo.

Glavne skupine UDK so:
0
Splošno.
1
Filozofija. Psihologija.
2
Religija. Teologija.
3
Družbene vede.
5
Naravoslovne vede. Matematika.
6
Uporabne vede. Medicina. Tehnologija.
7
Umetnost. Zabava. Šport.
8
Jeziki. Jezikoslovje. Književnost.
9
Geografija. Biografija. Zgodovina.


Primer delitve UDK skupine:
 5 Naravoslovne vede. Matematika.  6 Uporabne vede. Medicina. Tehnologija.
  51 - Matematika.   61 - Medicina.
  52 - Astronomija.   62 - Tehnika.
  53 - Fizika.   63 - Kmetijstvo.
 

:
:

  :
:
Na vrh
 
Kratka zgodovina Mladinskega oddelka
Na Ptuju obstaja poseben oddelek knjižnice, namenjen mladim bralcem, že od leta 1955. Pionirski oddelek je takrat dobil svoje prostore v pisarni Mestne knjižnice in čitalnice v Krempljevi ulici. Razen otrok so ga obiskovali tudi učitelji, ki so potrebovali mladinsko literaturo za pouk. Oddelek je imel na voljo le 20 kvadratnih metrov prostora, premogel je 1023 knjig. Čitalnica z 12 sedeži je služila tako odraslim kot otrokom. Izposoja je bila pultnega značaja, bralci so knjige izbirali iz knjižnega seznama. Knjižnica je imela 190 rednih bralcev, ki so si mesečno izposodili okrog 500 knjig.

Leta 1958 sta se Študijska in Mestna knjižnica združili v novo ustanovo, imenovano Ljudska in študijska knjižnica Ptuj. Le ta je imela 3 oddelke: ljudskega, mladinskega in študijskega. Mladinski oddelek je še naprej deloval poleg Ljudskega oddelka v Krempljevi ulici. Knjige so bile urejene na prosti pristop. Leta 1977 je imel oddelek 11.000 knjig, dnevno ga je obiskalo tudi do 80 bralcev.

Leta 1982 je Mladinski oddelek dobil svoje prostore v dveh sobicah (70 kvadratnih metrov propstora) zraven Študijskega oddelka v minoritskem samostanu. Urejen je bil na prosti pristop, bralcem je bila na voljo tudi manjša čitalnica s šestimi stoli. Ko je  leta 1984 oddelek dobil še enega mladinskega knjižničarja,  so se za otroke začele pripravljati pravljične urice, literarne uganke ter priložnostne razstave. Število aktivnih bralcev je iz leta v leto naraščalo, povečalo pa se je tudi število knjig, zato se je oddelek ponovno začel otepati s prostorsko stisko.

Leta 1994 se je mladinski oddelek preselil v prostore Malega gradu, na Prešernovo 33-35. Razpolaga s 450 kvadratnimi metri prostora in s 55.000 enotami knjižničnega gradiva, ki je urejeno na prosti pristop. V oddelku je zaposlenih 5 mladinskih knjižničarjev, ki skrbijo za izposojo, bibliopedagoško delo in različne oblike knjižne, knjižnične in književne vzgoje.
Na vrh