skok na glavno vebino skok na navigacijo izjava o dostopnosti

Kamra

Kamra je regijski spletni portal, ki omogoča dostop do digitaliziranih vsebin slovenske kulturne dediščine, ki jih sicer na tradicionalen način zbirajo knjižnice, muzeji, arhivi ter druge kulturne in izobraževalne ustanove.
Na Kamri najdemo vsebine, ki so značilne za neko pokrajino in so zanimive za posamezne lokalne skupnosti: predstavitve lokalnih avtorjev oz. znamenitih osebnosti, različnih društev in ustanov, lokalne etnografske dediščine, naravnih, kulturnih in turističnih znamenitosti, znamenitih zgradb, razglednic krajev iz različnih časovnih obdobij … Izbrana tema je predstavljena kot zgodba (digitalna zbirka), ki je opremljena z besedilom ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti (fotografijami, glasbo, zvokom, avdio in video posnetki …), katerih originale hranijo knjižnice, muzeji, arhivi, društva, šole in druge lokalne organizacije.
Digitalne zbirke vsebujejo podatke o avtorjih zapisa, njihovih partnerjih in kontaktnih osebah. Vsak digitaliziran objekt je opremljen s podatki o vrsti gradiva, času in kraju njegovega nastanka ter s podatki o osebi ali ustanovi, ki to gradivo hrani. Zapise na Kamri ustvarjajo v knjižnicah, arhivih, muzejih in ostalih kulturnih ustanovah, ki so za določeno področje najbolj kompetentni.

V Kamro je integriran tudi uporabniški vmesnik Album Slovenije. Namenjen je zbiranju digitalnih kopij fotografij, pisem, dokumentov in ostalih predmetov, ki so nastali v 20. stoletju in jih prebivalci Slovenije hranijo v svojih zasebnih zbirkah.
Drobci iz vsakdanjega življenja ljudi, pričevanja in spomini posameznikov so pomemben zgodovinski vir, ki priča o življenju prebivalcev Slovenije ter Slovencev v zamejstvu. Da se spomini ne bi porazgubili, vas vabimo k prispevanju vsebin v Album Slovenije, zakladnico spominov 20. stoletja. Vanj lahko vsebine samostojno prispeva prav vsak. Za vnos vsebin se je potrebno naprej registrirati. Digitaliziranemu predmetu, ki ga želite deliti, pripišite osnovne podatke za njegov opis (npr. ali gre za fotografijo, pismo ipd.) in svoje spomine (npr. ob kakšni priložnosti je bila fotografija posneta, zakaj je za vas pomembna, kdo je na fotografiji oz. kar bi v povezavi z osebo, objektom, časom ali krajem na fotografiji želeli izpostavili). Oddano gradivo bo po pregledu urednika objavljeno na spletu.