Spodnjepodravci.si

Spodnjepodravci.si je spletni biografski leksikon znanih osebnosti Spodnjega Podravja.

Vanj so vključeni podatki o osebnostih, ki so bile rojene v Spodnjem Podravju, so tukaj živele in/ali se šolale, predvsem pa so s svojim delom zaznamovale razvoj pokrajine v preteklosti in sedanjosti: različni umetniški ustvarjalci, gospodarstveniki, znanstveniki in raziskovalci, strokovnjaki, športniki …

Leksikon vsebinsko pokriva območje Mestne občine Ptuj in občin Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Središče ob Dravi, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.

Spletni biografski leksikon upravlja in vsebine vanj prispeva Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.