skok na glavno vebino skok na navigacijo izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti spletišč

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.knjiznica-ptuj.si. Zavezujemo se omogočati dostopnost naše spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O).

 

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naše spletne strani, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočeno je prilagajanje barvne sheme spletne strani,
 • omogočeno je povečanje velikosti pisave oziroma celotne spletne strani,
 • omogočena je možnost izbire pisave za uporabnike z disleksijo,
 • omogočena je možnost izbire večje velikosti kurzorja miške,
 • omogočen je skok na glavno vsebino, ki je kot prva povezava dostopna s tabulatorjem na vseh straneh,
 • omogočen je pomik po meniju s smernimi tipkami ali tabulatorjem in skok iz postavke podmenija na nadrejeno postavko s tipko ESC,
 • omogočen je prikaz trenutne lokacije tabulatorja,
 • omogočen je samodejni skok tabulatorja v pojavno okno,
 • omogočen je izhod iz pojavnega okna s tipko ESC in
 • imenovane so regije strani z opcijo role (region) in aria-label.

 

Stopnja skladnosti

 

Spletna stran www.knjiznica-ptuj.si je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

 

Dostopnost spletne strani spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti. Primeri takih vsebin so: skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila), kompleksne tabele s podatki, organigrami in nekatere multimedijske vsebine (manjkajo npr. podnapisi video vsebin), pri čemer je razlog v nesorazmernem bremenu, ki ga ocenjujemo s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.

 

Omogočamo vam, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju). Dostopnost naše spletne strani izboljšujemo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, da bo v celoti skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij oziroma z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin (standard WCAG 2.0).

 

Ta izjava je bila pripravljena dne 2.2.2021 na podlagi samoocene in se redno revidira (nazadnje revidirana 19.7.2023).

 

Povratne in kontaktne informacije

 

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani kljub prizadevanjem, da bi bila čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

 

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov naše knjižnice:

 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Prešernova ulica 33, 2250 Ptuj

kip@knjiznica-ptuj.si

 

Na obvestilo ali prošnjo vam bomo odgovorili v osmih dneh od prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in zamudo ustrezno utemeljili.

 

Izvršilni postopek

 

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

 

Inšpektorat RS za informacijsko družbo

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

 

T: 01 555 58 48

E: gp.irsid@gov.si