Izvajanje območnih nalog

Kot osrednja območna knjižnica v skladu s 27. členom Zakona o knjižničarstvu izvajamo za območje občin Ormož, Sveti Tomaž ter Središče ob Dravi posebne naloge:

  • zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora gradiva in informacij,
  • strokovna pomoč knjižnicam območja,
  • koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva,
  • usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva iz svojega območja.

Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2021

 

Gradiva in povezave:

Analiza domoznanske dejavnosti, stanje 31. 12. 2016 – spodnjepodravsko območje

Portal SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC

Arhiv:

Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2020
Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2019
Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2018
Priloga k programu izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2018
Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2017
Priloga k programu izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2017