skok na glavno vebino skok na navigacijo izjava o dostopnosti

Domoznanska zbirka

Domoznanska zbirka, v kateri hranimo za lokalno območje pomembno (tiskano) gradivo, je izjemnega pomena, saj odraža ustvarjalnost, kulturo in identiteto tega okolja. Zbiranja domoznanskega gradiva se lotevamo premišljeno in sistematično, skladno s strokovnimi načeli in  tradicijo, ki se je oblikovala skozi desetletja načrtnega dela. Pridobivamo ga z nakupi,  zelo pomemben vir pa so tudi obvezni izvod in posebej še darovi, kar je rezultat dolgoletnih tesnih stikov z okoljem, v katerem knjižnica deluje.

V domoznansko zbirko uvrščamo primarno domoznansko gradivo, ki je po vsebini vezano na naše območje, in sekundarno domoznansko gradivo, ki je po svojem izvoru vezano na  naše območje (avtorji, tiskarji). Glede na tipologijo hranimo  pestro zbirko najrazličnejših vrst gradiv: knjige, časopisje, rokopise, notno, kartografsko in slikovno gradivo (fotografije, razglednice), videoposnetke in zvočne posnetke, polpublicirano gradivo (diplomske, magistrske naloge, doktorske disertacije, raziskovalne naloge, kataloge založnikov in podjetij, brošure …) in drobne tiske (prospekte, plakate, vabila …).

V zbirki hranimo mnoge dragocene starejše tiske, pomembne za naše kraje, med njimi tudi najstarejši ptujski tisk Hitra inu glatka pot, pruti nebessam, delo prvega ptujskega tiskarja Franza Antona Schütza.