Prestižne izdaje

V knjižnici nabavljamo tudi  prestižne izdaje slovenskih založnikov. V zadnjih letih smo tako dopolnili našo knjižno zbirko z naslednjimi bibliofilskimi izdajami:

Vse našteto gradivo je dostopno v čitalnici Domoznanskega oddelka.