Koordinacija domoznanstva

Koordinacijo domoznanske dejavnosti med knjižnicami na posameznih območjih opravljajo OOK (osrednje območne knjižnice).

Zaradi potrebe po medsebojnem usklajevanju in obvladovanju novih izzivov na nacionalni ravni je bil sprejet dogovor o koordinaciji domoznanske dejavnosti med OOK-ji, ki jo je leta 2018 prevzela Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.

Pri delu sodelujemo z Narodno in univerzitetno knjižnico in stanovskimi strokovnimi združenji.

——————–

GRADIVA IN POVEZAVE:


Delovno srečanje Obdelava in dostopnost domoznanskega gradiva v slovenskih knjižnicah 2021

DelavnicaPtuj2021-najava
DelavnicaPtuj2021-program


Klavdija Sedar: Dostopnost in uporaba antikvarnega knjižnega gradiva v slovenskih splošnih
knjižnicah in v UKM (Povzetek; pptx)

Marjeta Šušterčič: Obdelava novodobnega rokopisnega gradiva, zapuščinskih fondov
in tvorjenih zbirk v slovenskih knjižnicah (Povzetek; pptx)

Katja Zupanič: Pogoji dostopa, rokovanja in reproduciranja arhivskega gradiva v slovenskih javnih arhivih – pregled temeljnih čitalniških procesov rabe arhivskega gradiva (Povzetek; pptx)

——————–

Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah (Ptuj, 9. maj 2019) – zaključki delovnega srečanja in javni poziv