Nakup knjižničnega gradiva

Sredstva za nakup knjižničnega gradiva knjižnica pridobi od občin ustanoviteljic in pogodbenic ter Ministrstva za kulturo.

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2019

 

V letu 2018 smo kupili:

• s sredstvi občin ustanoviteljic in pogodbenic: 3.032 naslovov oziroma 7.644 enot knjig in neknjižnega gradiva (seznam), 17 enot serijskih publikacij ter elektronske knjige na portalu Biblos;
• s sredstvi Ministrstva za kulturo: 590 naslovov oziroma 1.264 enot knjig in neknjižnega gradiva (seznam), 270 enot serijskih publikacij ter elektronske knjige na portalu Biblos
• z lastnimi sredstvi: 12 naslovov oziroma 19 enot knjižnega in neknjižnega gradiva (seznam);
• s sredstvi za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice: baze podatkov IUS-INFO, IUS-INFO Hrvaška in FinD-INFO, Library Press Display, GVIN.com in arhiv Večera.

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2018