Nakup knjižničnega gradiva

Sredstva za nakup knjižničnega gradiva knjižnica pridobi od občin ustanoviteljic in pogodbenic ter Ministrstva za kulturo.
Dokument o nabavni politiki

 

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2023

 

 

V letu 2022 smo kupili:

 

  • s sredstvi občin ustanoviteljic in pogodbenic: 2.418 naslovov oziroma 6.992 enot knjig in neknjižnega gradiva (seznam spodaj) ter 263 enot serijskih publikacij;
  • s sredstvi Ministrstva za kulturo: 894 naslovov oziroma 2.548 enot knjig in neknjižnega gradiva (seznam) ter elektronske knjige na portalu Biblos in zvočne knjige na portalu Audibook;
  • z lastnimi sredstvi: 45 naslovov oziroma 84 enot knjižnega in neknjižnega gradiva (seznam);
  • s sredstvi za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice: baze podatkov IUS-INFO, IUS-INFO Hrvaška in FinD-INFO, Library Press Display, EBONITETE.si in arhiv Večera.

 

Nakup OBČINE 2022 stroka

Nakup OBČINE 2022 leposlovje

Nakup MZK 2022

Nakup KIP 2022

 

 

Gradivo, ki smo ga s sredstvi MZK kupili v prvem polletju 2022:

 

 

Arhiv:

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2022

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2021

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2020

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2019

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2018

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2017