Nakup knjižničnega gradiva

Sredstva za nakup knjižničnega gradiva knjižnica pridobi od občin ustanoviteljic in pogodbenic ter Ministrstva za kulturo.
Dokument o nabavni politiki

 

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2021

 

V letu 2020 smo kupili:

 

  • s sredstvi občin ustanoviteljic in pogodbenic: 2.343 naslovov oziroma 7.335 enot knjig in neknjižnega gradiva.
  • s sredstvi Ministrstva za kulturo: 476 naslovov oziroma 1.221 enot knjig in neknjižnega gradiva, 297 enot serijskih publikacij ter elektronske knjige na portalu Biblos in zvočne knjige na portalu Audibook.
  • z lastnimi sredstvi: 90 naslovov oziroma 159 enot knjižnega in neknjižnega gradiva;
  • s sredstvi za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice: baze podatkov IUS-INFO, IUS-INFO Hrvaška in FinD-INFO, Library Press Display, GVIN.com in arhiv Večera.

 

Nakup OBČINE stroka 2020
Nakup OBČINE leposlovje 2020
Nakup MZK 2020
Nakup KIP 2020

 

 

 

Arhiv:

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2020

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2019

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2018

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2017