Nakup knjižničnega gradiva

Sredstva za nakup knjižničnega gradiva knjižnica pridobi od občin ustanoviteljic in pogodbenic ter Ministrstva za kulturo.

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2019

 

V letu 2018 smo kupili:

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2018

 

V letu 2017 smo kupili:

  • s sredstvi občin ustanoviteljic in pogodbenic: 3.034 naslovov oziroma 6.633 enot knjig in neknjižnega gradiva (seznam), 159 enot serijskih publikacij ter elektronske knjige na portalu Biblos;
  • s sredstvi Ministrstva za kulturo: 710 naslovov oziroma 1.435 enot knjig in neknjižnega gradiva (seznam), 143 enot serijskih publikacij ter elektronske knjige na portalu Biblos;
  • z lastnimi sredstvi: 20 naslovov oziroma 26 enot knjižnega in neknjižnega gradiva (seznam);
  • s sredstvi za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice: baze podatkov IUS-INFO, IUS-INFO Hrvaška in FinD-INFOLibrary Press Display in arhiv Večera.