skok na glavno vebino skok na navigacijo izjava o dostopnosti

Organi zavoda

Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja pet predstavnikov občin ustanoviteljic, ki jih izmed strokovnjakov s področja javnega dela zavoda, financ in pravnih zadev imenujejo občine ustanoviteljice ter en predstavnik zaposlenih.

V svet zavoda so bili imenovani:

 • mag. Mirjana Nenad (predsednica) in
 • Nuša Vrabl Ferenčič, predstavnici Mestne občine Ptuj,
 • Hilda Bedrač in
 • Zofija Topolovec, predstavnici občin Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Žetale,
 • Mateja Matjašič Pevec (podpredsednica), predstavnica občin Destrnik, Gorišnica, Juršinci in Markovci,
 • Alfonz Zavrnik, predstavnik zaposlenih.

Prva konstitutivna seja je bila 24. oktobra 2019. Mandatna doba je pet let.

Strokovni svet

Strokovni svet sestavlja šest članov, ki s svojim delom, poslovnimi izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k boljšemu delovanju javnega zavoda.

Po dva člana imenujeta Kulturniška zbornica Slovenije in Združenje splošnih knjižnic. Dva člana izberejo strokovni delavci knjižnice na volitvah.

V strokovnem svetu knjižnice so:

 • Katja Zupanič (predsednica) in
 • dr. Aleksander Lorenčič, predstavnika Kulturniške zbornice Slovenije,
 • mag. Polona Rifelj in
 • Patricija Breznikar, predstavnici Združenja splošnih knjižnic,
 • Gregor Korošec (podpredsednik) in
 • Darja Plajnšek, predstavnica zaposlenih.

Prva konstitutivna seja je bila 21. oktobra 2019. Mandatna doba je pet let.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Milena Doberšek
Funkcija: direktorica
Naslov: Prešernova ulica 33-35, 2250 Ptuj
Telefon: (02) 77-14-802
E-mail:  milena.dobersek@knjiznica-ptuj.si