Organi zavoda

Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja pet predstavnikov občin ustanoviteljic, ki jih izmed strokovnjakov s področja javnega dela zavoda, financ in pravnih zadev imenujejo občine ustanoviteljice ter en predstavnik zaposlenih.

V svet zavoda so bili imenovani:

 • Mirko Kekec (predsednik) in
 • Uroš Vidovič, predstavnika Mestne občine Ptuj,
 • Marta Bosilj in
 • Božidar Varnica, predstavnika občin Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Žetale,
 • Franc Rožanc (podpredsednik), predstavnik občin Destrnik, Gorišnica, Juršinci in Markovci,
 • Alfonz Zavrnik, predstavnik zaposlenih.

Prva konstitutivna seja je bila 28. oktobra 2014. Mandatna doba je pet let.

Strokovni svet

Strokovni svet sestavlja šest članov, ki s svojim delom, poslovnimi izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k boljšemu delovanju javnega zavoda.

Po dva člana imenujeta Kulturniška zbornica Slovenije in Združenje splošnih knjižnic. Dva člana izberejo strokovni delavci knjižnice na volitvah.

V strokovnem svetu knjižnice so:

 • Zdenka Ristič (predsednica) in
 • Nataša Petrovič, predstavnici Kulturniške zbornice Slovenije,
 • Jolanda Železnik in
 • Milica Šavora, predstavnici Združenja splošnih knjižnic,
 • Milena Doberšek (podpredsenica) in
 • Božena Kmetec – Friedl, predstavnica zaposlenih.

Prva konstitutivna seja je bila 28. oktobra 2014. Mandatna doba je pet let.

Direktor

mag. Matjaž Neudauer
telefon: 02 771 48 01
faks: 02 771 48 48