Razpisi

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Prešernova ulica 33-35, 2250 Ptuj oddaja javno naročilo Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Knjižnice Ivana Potrča Ptuj v letih 2019 in 2020 in vas vabi, da na podlagi te razpisne dokumentacije oddate svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila.

Javno naročilo se izvaja po postopku naročila male vrednosti na podlagi 47. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

 

Razpisna dokumentacija pdf

Datoteka ESPD