skok na glavno vebino skok na navigacijo izjava o dostopnosti

Predstavitev

Kompetenčni centri skrbijo za poglobljeno poznavanje, razvoj in optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na nacionalni ravni. Vpeljujejo nove skupne strokovne in razvojne rešitve z ustrezno usposobljenim kadrom in specializirano zbirko knjižničnega gradiva ter izobražujejo knjižnično osebje.

Delujejo v skladu s predpisi za področje knjižnične dejavnosti, strokovnimi priporočili in standardi za splošne knjižnice in strateškimi dokumenti razvoja slovenskih splošnih knjižnic. Ustreznost delovanja kompetenčnega centra spremlja Komisija za kompetenčne centre pri Združenju splošnih knjižnic, ki vsake tri leta preveri uresničevanje ciljev in doseganje pričakovanih učinkov vseh kompetenčnih centrov. Komisija je februarja 2022 Knjižnici Ivana Potrča Ptuj podelila status Kompetenčnega centra za domoznanstvo.

 

KOMPETENČNI CENTER ZA DOMOZNANSTVO

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je po dogovoru med osrednjimi območnimi knjižnicami (OOK) od leta 2018 izvajala koordinacijo domoznanske dejavnosti med OOK-ji. S pridobitvijo statusa kompetenčnega centra pa se je okvir njenega delovanja razširil na vse slovenske splošne knjižnice. Cilj kompetenčnega centra je vsebinska koordinacija in poenotenje izvajanja domoznanske dejavnosti v splošnih knjižnicah, vpeljava novih strokovnih rešitev in dvig kakovosti izvajanja domoznanske dejavnosti na nacionalnem nivoju.

V sodelovanju s slovenskimi splošnimi knjižnicami, NUK, UKM, ZBDS in drugimi deležniki s področja domoznanstva načrtujemo nove skupne strokovne in razvojne rešitve ter iščemo poti za poenotenje delovanja knjižnic na področju domoznanstva. Gradimo tudi specializirano zbirko strokovnega gradiva o domoznanski dejavnosti v Sloveniji.

Poročilo o delu Kompetenčnega centra za leto 2023

Poročilo o delu Kompetenčnega centra za leto 2022

 

Kontakt

Naslov: Prešernova ulica 33-35, 2250 Ptuj
Telefon: (02) 77-14-806
E-mail: kompetencni.center@knjiznica-ptuj.si

 

Prijavi se na e-obveščanje

 

 

Na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) (7. člen – pogoji za privolitev posameznika) izjavljam, da Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, Prešernova ulica 33–35, 2250 Ptuj, dovoljujem uporabo osebnih podatkov iz tega obrazca za namene obveščanja o aktivnostih kompetenčnega centra in posredovanje različnih domoznanskih vsebin. Obveščen sem, da imam pravico do seznanitve s svojimi osebnimi podatki, da lahko zahtevam njihov popravek ali popoln izbris ter svojo privolitev kadarkoli prekličem, in sicer pisno po pošti na naslov knjižnice ali po e-pošti kompetencni.center@knjiznica-ptuj.si.

Izjava velja do preklica.