Izvajanje območnih nalog

Kot osrednja območna knjižnica v skladu s 27. členom Zakona o knjižničarstvu izvajamo za območje občin Ormož, Sveti Tomaž ter Središče ob Dravi posebne naloge:

  • zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora gradiva in informacij,
  • strokovna pomoč knjižnicam območja,
  • koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva,
  • usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva iz svojega območja.

Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2022

 

Gradiva in povezave:

Analiza domoznanske dejavnosti, stanje 31. 12. 2016 – spodnjepodravsko območje

Portal SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC

Arhiv:

Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2021
Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2020
Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2019