Mladinski oddelek

V Mladinskem oddelku zadovoljujejo svoje potrebe po branju, izobraževanju, druženju in kvalitetni izrabi prostega časa predvsem predšolski otroci in osnovnošolska mladina.

Z mladimi bralci dela 5 knjižničarjev, ki skrbijo za izposojo preko 61.000 enot knjižničnega gradiva (knjig, revij, časopisov, zvočnih posnetkov, DVD-jev in drugega neknjižnega gradiva) ter izvajajo bibliopedagoško delo in številne druge dejavnosti za spodbujanje knjižne, knjižnične in književne kulture:

  • redne mesečne razstave z literarno uganko,
  • pravljične urice z jogo,
  • igralne urice s knjigo,
  • srečanja z literarnimi ustvarjalci,
  • počitniške urice,
  • ustvarjalne delavnice,
  • slovenski knjižnično-muzejski kviz,
  • Pikino bralno značko z zaključno prireditvijo,
  • srečanja s šolskimi knjižničarji,
  • bibliopedagoške ure za predšolsko in osnovnošolsko mladino z vodstvom po knjižnici,
  • bralne urice s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami.

Mnoge od teh dejavnosti se odvijajo v lepo urejeni pravljični sobi  z izbranimi knjigami, igračami, didaktičnimi igrami in likovnim materialom.

V čitalnici s priročno knjižnico se nahajajo revije in časopisi  ter najrazličnejši priročniki, slovarji, enciklopedije  ter druge knjige s poučnimi vsebinami, ki jih učenci potrebujejo pri pisanju referatov in seminarskih nalog.

Za iskanje različnih informacij je otrokom na voljo tudi računalnik.