Zaposleni

Zaposleni


Direktorica

Telefon
Doberšek Milena(02) 771 48 02

Upravno tehnična služba

Telefon
Ambruš Bogdan(02) 771 48 12
Ciglar Biserka(02) 771 48 20
Gajšek Luka(02) 771 48 12
Marčič Helena(02) 771 48 12
Radej Kristian(02) 771 48 03
Resman Ines(02) 771 48 12
Šalamon Daniel(02) 771 48 22
Vidovič Martina(02) 771 48 01
Zavrnik Alfonz(02) 771 48 14
Švarc Marta(02) 771 48 17

Študijski oddelek
Bračič Taja(02) 771 48 12
Čelan Črtomir(02) 771 48 12
Dominc Bojan (02) 771 48 12
Kancler Barbara(02) 771 48 12
Koražija Boštjan(02) 771 48 12
Korošec Gregor(02) 771 48 12
Milošič Eva(02) 771 48 12
Selinšek Sanja(02) 771 48 12
Solina Rok(02) 771 48 12

Mladinski oddelek
Burjan Jasmina(02) 771 48 17
Klemenčič Liljana(02) 771 48 18
Mesarič Leonida(02) 771 48 17
Milošič Matejka(02) 771 48 17
Rimele Andrejka(02) 771 48 17

Domoznanski oddelek
Petrovič Mira(02) 771 48 06
Zmazek Melita(02) 771 48 06

Potujoča knjižnica
Mrgole Jukič Tjaša(02) 771 48 16
Petek Bojan(02) 771 48 16

Oddelek nabave
Jurgec Marija(02) 771 48 13
Plajnšek Darja(02) 771 48 09

Oddelek obdelave
Kmetec-Friedl Božena(02) 771 48 10
Ogrizek Anja(02) 771 48 08
Vodopivec Jožica(02) 771 48 10

Oddelek za razvoj in digitalizacijo
Potočnik Primož (02) 771 48 07

Program javnih del
Kaisersberger Aljaž (02) 771 48 12
Žula Rajko (02) 771 48 12

Projektna zaposlitev "Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021" (Evropski socialni sklad)
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.
Namen operacije je vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, z vključevanjem v kulturne programe in kulturne projekte izvajalcev na področju kulture.
Cilj operacije je povečanje zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc na področju kulture.
Cestnik Daniela (02) 771 48 12
Zavec Mlakar Mojca (02) 771 48 06