skok na glavno vebino skok na navigacijo izjava o dostopnosti

Storitve

Knjižnice so institucije, ki imajo večstoletno tradicijo in sodijo med najstarejše storitvene dejavnosti na področju kulture, izobraževanja in znanosti. V skladu z Zakonom o knjižničarstvu, Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic in drugo področno zakonodajo zagotavljamo v okviru knjižnične dejavnosti, ki je javna služba, naslednje storitve za uporabnike:

 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • uporabo javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov,
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
 • izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
 • medknjižnično izposojo,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
 • seznanjanje uporabnikov z novostmi v knjižnici,
 • preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
 • rezerviranje knjižničnega gradiva,
 • uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom,
 • dostop do svetovnega spleta,
 • dostop do dejavnosti in prireditev.

Knjižnica v okviru javne službe:

 • zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
 • izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,
 • izvaja informacijsko opismenjevanje,
 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami in in organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo,
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
 • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik.

Knjižnična dejavnost