Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja članom knjižnice
Gradivo, ki ga v naši knjižnici nimamo, vam lahko preko medknjižnične izposoje priskrbimo iz druge knjižnice, ki z iskanim gradivom razpolaga. Za meknjižnično izposojo poravnate poštne in manipulativne stroške v višini zneska na računu knjižnice, ki gradivo posreduje.

Zahtevek za medknjižnično izposojo lahko oddate:

O prispelem gradivu vas obvestimo po elektronski pošti. Izposojevalni rok je takšen, kot ga določi knjižnica pošiljateljica  gradiva.

Medknjižnična izposoja drugim knjižnicam 
Aktivno sodelujemo v sistemu medknjižnične izposoje in tako posredno nudimo svoje gradivo tudi članom drugih knjižnic v Sloveniji. Sistem naročanja in prejemanja naročil vodimo s programsko opremo COBISS3/Medknjižnična izposoja.

Manipulativne stroške in stroške pošiljanja obračunavamo v skladu z veljavnim cenikom.