skok na glavno vebino skok na navigacijo izjava o dostopnosti

Vpis in izposoja

Vpis v knjižnico

Član knjižnice lahko postane vsak, ki izpolni vpisnico ter se s podpisom obveže, da bo pri uporabi knjižničnih storitev ravnal v skladu s Poslovnikom knjižnice.

Ob vpisu član predloži veljaven osebni dokument s fotografijo. Za predšolske in osnovnošolske otroke članstvo potrdijo starši ali njihovi skrbniki s svojim podpisom na vpisnici.

Član knjižnice lahko postane tudi pravna oseba. Za pravne osebe podpiše in žigosa vpisnico odgovorna oseba in se s tem zaveže k spoštovanju določil Poslovnika knjižnice.

Ob vpisu član prejme člansko izkaznico in poravna letno članarino.

Vpisnica za fizične osebe.
Vpisnica za pravne osebe.

 

Spletni vpis

 

Spletni vpis velja za naslednje kategorije: zaposleni, svobodni poklici, samostojni obrtniki/podjetniki.

V obrazcu za SPLETNI VPIS izberite Knjižnico Ivana Potrča Ptuj.

Vpišite vaše osebne podatke, vaš e-naslov in geslo za Mojo knjižnico ter označite, da se strinjate s Pogoji uporabe.

Spletni obrazec posredujete s klikom na gumb Pošlji.

Po programski kontroli osebnih podatkov prejmete na vaš e-naslov povezavo za aktivacijo članstva, ki je veljavna 24 ur.

Spletni vpis zaključite s klikom na prejeto povezavo, ob tem se odpre Potrdilo o vpisu, ki si ga lahko natisnete.

Spletni vpis ni mogoč za tiste uporabnike, ki bi želeli uveljaviti znižano ali brezplačno članarino. Vpišejo se lahko v knjižnici ali uporabijo možnost vpisa na daljavo.

 

Vpis na daljavo

pošljite kopijo izpolnjene vpisnice na naslov
storitve@knjiznica-ptuj.si

Člansko izkaznico nato ob predložitvi osebnega dokumenta prevzamete v Študijskem oddelku.

Vpis ter dostop do e-virov vam bomo uredili na daljavo.

 

Članarino pri spletnem vpisu ali vpisu na daljavo poravnate s spletnim plačilom v COBISS+/Moja knjižnica ali ob prvem obisku knjižnice.
Člansko izkaznico prejmete v knjižnici ob predložitvi osebnega dokumenta.

 

Izposoja na dom

Izposojo na dom opravljamo v vseh oddelkih knjižnice v okviru odpiralnega časa knjižnice.

Na dom si lahko izposodite tisto gradivo, za katero je v računalniškem katalogu COBISS označeno, da je prosto za izposojo. Naenkrat si lahko izposodite največ 15 enot knjižnega in 3 enote neknjižnega gradiva. Pregled nad izposojenim gradivom vam omogočamo v okviru spletnega okolja Moja knjižnica.

Časovni parametri za izposojo:

knjige, periodični tiski,
zvočne kasete, diskete,
računalniški CD-ji in DVD-ji,
notno gradivo, zemljevidi, predmeti
video kasete,
glasbeni CD-ji,
video DVD-ji,
čas izposoje21* dni7 dni
čas podaljšanja21 dni7 dni
1. opomin7. dan po preteku roka izposoje7. dan po preteku roka izposoje
zamudnina10. dan po preteku roka izposoje10. dan po preteku roka izposoje
2. opomin7. dan po 1. opominu7. dan po 1. opominu
3. opomin7. dan po 2. opominu7. dan po 2. opominu

Legenda: * Za gradivo z velikim številom rezervacij lahko knjižnica skrajša čas izposoje.

Podaljšanje roka izposoje ni možno pri rezerviranem gradivu ter gradivu v opominu.
V Potujoči knjižnici so časovni parametri daljši in prilagojeni urniku vožnje bibliobusa.

Izposoja v čitalnico

Gradivo, ki je namenjeno uporabi v čitalnici, je v računalniškem katalogu COBISS označeno z oznako “Za čitalnico” in se praviloma ne izposoja na dom.

Za uporabo v čitalnici so predvidene naslednje vrste gradiva:

  • referenčna literatura: enciklopedije, leksikoni, slovarji, priročniki in podobno,
  • izredno dragoceni novejši tiski,
  • raritete,
  • rokopisi,
  • vezani letniki serijskih publikacij,
  • gradivo, tiskano pred letom 1945,
  • domoznansko gradivo.

 

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja je izposoja knjižničnega gradiva, ki poteka med knjižnicami, vključenimi v sistem COBISS z namenom, da knjižnice svojim članom omogočimo dostop do gradiva, ki ga v lastni knjižnici nimamo, je pa na voljo v katerikoli drugi knjižnici.

Če gradiva, ki ga potrebujete, v naši knjižnici nimamo, vam ga lahko z medknjižnično izposojo priskrbimo iz druge knjižnice, ki razpolaga z iskanim gradivom.