skok na glavno vebino skok na navigacijo izjava o dostopnosti

Osebne zapuščine

V knjižnici hranimo osebne zapuščine nekaterih znanih rojakov. Najobsežnejše so zbirke Ivana Potrča, dr. Štefke Cobelj in Iva Arharja.

  • Zbirka Ivana Potrča

Osrednje mesto med zapuščinami pripada zbirki pisatelja Ivana Potrča, po katerem se knjižnica od leta 1993 tudi imenuje. Del njegove osebne knjižnice in rokopisov je knjižnici že leta 1998 podarila Potrčeva soproga Branka Jurca,  z donacijo sina Matjaža Potrča (2012) in hčerke Marjetice Potrč (2020) je bila zbirka še dopolnjena. Svoje stalno mesto je dobila po preselitvi knjižnice v Mali grad leta 2000, leta 2007 pa je bilo knjižno gradivo obdelano v COBISS in postavljeno kot posebna zbirka v Potrčevi spominski sobi. Knjižnica obsega 2.781 enot knjig in periodičnega tiska, medtem ko hranimo Potrčevo rokopisno gradivo in drobne tiske v arhivskih škatlah v Domoznanskem oddelku. Zbirka je predstavljena v publikacijah Zapuščina Ivana Potrča v ptujski knjižniciZapuščina Ivana Potrča v ptujski knjižnici 2, Priznanja, plakete in odličja iz zapuščine pisatelja Ivana Potrča  in v digitalni zgodbi na portalu Kamra.

  • Zbirka dr. Štefke Cobelj 

Osebno knjižnico dr. Štefke Cobelj je takratna Ljudska in študijska knjižnica prejela na podlagi njene oporoke leta 1989. Del knjig je dr. Cobljeva knjižnici podarila že prej z željo, da bi bile knjige urejene in postavljene kot posebna knjižna zbirka.  Zaradi prostorske stiske pa se je ta načrt lahko uresničil šele po selitvi knjižnice v Mali grad.  Nahaja se v posebni sobi v tretjem nadstropju, skupaj z zbirko Iva Arharja. V letih 2011–2012 je bila knjižna zbirka, ki obsega 3.016 enot, katalogizirana v sistemu COBISS, drobne tiske pa smo shranili v arhivskih škatlah. Zbirka je predstavljena v publikacijah  Zapuščina Štefke Cobelj, dokumentarnem filmu Zapuščina Štefke Cobelj in v digitalni zbirki Štefka Cobelj (1923–1989) na portalu Kamra.

  • Zbirka Iva Arharja 

Najobsežnejša osebna knjižna zbirka v naši knjižnici je zasebna knjižnica Iva Arharja, ki šteje kar 7.201 enot knjig in periodičnega tiska ter 31 arhivskih škatel drobnih tiskov.  Leta 1993 jo je Občina Ptuj od Iva Arharja odkupila z namenom, da bo urejena kot posebna zbirka v eni od študijskih sob v knjižnici. Kakor obe drugi osebni knjižni zbirki je tudi Arharjeva knjižnica dobila svoj stalni prostor šele v Malem gradu, najprej v drugem nadstropju, kasneje pa v tretjem nadstropju knjižnice, skupaj z zbirko Štefke Cobelj. Projekt katalogizacije in ureditve zbirke je potekal med letoma 2013 in 2015. Ivo Arhar in njegova zbirka sta predstavljena v monografiji  Ivo Arhar in njegova zapuščina v ptujski knjižnici in v digitalni zgodbi Ivo Arhar – profesor, bibliofil in planinec na portalu Kamra.