Vizitka

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Prešernova ulica 33–35, 2250 Ptuj 

e-pošta: kip@knjiznica-ptuj.si,
tel.: 02 771 48 00, faks: 02 771 48 48,
Študijski oddelek: 02 771 48 12,
Mladinski oddelek: 02 771 48 17,
Domoznanski oddelek: 02 771 48 06,
Potujoča knjižnica: 051 310 594

direktorica
Milena Doberšek

davčna številka
SI75749319

matična številka
5052815000

transakcijski račun
01296-6030373632

Katalog informacij javnega značaja

Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2004 sprejel  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prešiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2) in s tem zakonsko uredil ustavno pravico vsakogar do informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidenca ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.

V skladu z zakonom je bila sprejeta  Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki podrobneje določa način posredovanja informacij javnega značaja in način njihovega posredovanja v svetovni splet, način priprave kataloga, podrobneje pa določa kaj se šteje za podatke iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in katere so druge informacije javnega značaja.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Milena Doberšek
Funkcija: direktorica
Naslov: Prešernova ulica 33-35, 2250 Ptuj
Telefon: (02) 77-14-802
E-mail:  milena.dobersek@knjiznica-ptuj.si