Vizitka

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Prešernova ulica 33–35, 2250 Ptuj 

e-pošta: kip@knjiznica-ptuj.si,
tel.: 02 771 48 00, faks: 02 771 48 48,
Študijski oddelek: 02 771 48 12,
Mladinski oddelek: 02 771 48 17,
Domoznanski oddelek: 02 771 48 06,
Potujoča knjižnica: 051 310 594

direktorica
Milena Doberšek

davčna številka
SI75749319

matična številka
5052815000

transakcijski račun
SI56 0110 0600 8358 707

Katalog informacij javnega značaja

Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2004 sprejel  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prešiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2) in s tem zakonsko uredil ustavno pravico vsakogar do informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidenca ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.

V skladu z zakonom je bila sprejeta  Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki podrobneje določa način posredovanja informacij javnega značaja in način njihovega posredovanja v svetovni splet, način priprave kataloga, podrobneje pa določa kaj se šteje za podatke iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in katere so druge informacije javnega značaja.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Milena Doberšek
Funkcija: direktorica
Naslov: Prešernova ulica 33-35, 2250 Ptuj
Telefon: (02) 77-14-802
E-mail:  milena.dobersek@knjiznica-ptuj.si