skok na glavno vebino skok na navigacijo izjava o dostopnosti

Domoznanski oddelek

Domoznanska dejavnost je ena od pomembnih nalog slovenskih splošnih knjižnic in pomeni zbiranje, obdelovanje, hranjenje in predstavljanje knjižničnega gradiva, vezanega na območje, ki ga knjižnica s svojo celotno dejavnostjo pokriva. Zgrajena na temelju dolge tradicije in bogatih domoznanskih zbirk je danes prepoznavni del dejavnosti ptujske knjižnice in se lahko enakovredno postavlja ob bok slovenskim knjižnicam z uveljavljeno tradicijo domoznanstva.

Domoznanski oddelek naše knjižnice, ki deluje kot samostojna enota od leta 1994,  domoznansko dejavnost opravlja za 16 občin na območju Spodnjega Podravja. Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah nam nalaga, da kot območna knjižnica skrbimo tudi za koordinacijo zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva na področju občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. V dogovoru med osrednjimi območnimi knjižnicami je naša knjižnica v letu 2018 prevzela nosilno vlogo na področju domoznanske dejavnosti in postala center za koordinacijo domoznanske dejavnosti v Sloveniji.

Domoznanska zbirka obsega okrog 28.000 enot knjižničnega gradiva, ki je obdelano v sistemu COBISS. Uporaba gradiva poteka izključno preko bibliotekarja v čitalnici oddelka in se ne izposoja na dom. Za rokovanje in preslikavanje dragocenega in starega gradiva veljajo posebne omejitve; oboje poteka v dogovoru z bibliotekarjem.

Domoznansko gradivo in dejavnost predstavljamo na prireditvah in dogodkih, na razstavah, z bibliopedagoškim delom ter z načrtno publicistično dejavnostjo. Poleg domoznanskega gradiva hranimo v Domoznanskem oddelku zbirko starih tiskov ter osebne zapuščine nekaterih znanih rojakov. Več v rubriki Knjižnične dragocenosti.