Uporaba računalniške opreme

V Študijskem in Mladinskem oddelku je v odpiralnem času knjižnice uporabnikom omogočena:

Vse navedeno, razen tiskanja, fotokopiranja in skeniranja, je za člane knjižnice brezplačno. Nečlani plačajo dostop do interneta po veljavnem ceniku.

Uporabniki knjižnice lahko uporabljajo javne osebne računalnike, terminale, barvni laserski tiskalnik, optični bralnik (skener). Na osebnih računalnikih in terminalih je mogoča uporaba programov pisarniške zbirke Microsoft Office in nekaterih drugih osnovnih računalniških programov.