Bralna značka za odrasle

Bralno akcijo, ki je namenjena vzpodbujanju bralne kulture, izvajamo v treh oddelkih ptujske knjižnice: v Mladinskem oddelku, Potujoči knjižnici in Študijskem oddelku. Vsako leto pripravimo bralni seznam in bralne zloženke, v katere sodelujoči vpisujejo naslove prebranih knjig in misli, ki so se jim pri branju utrnile. Sezona bralne značke se pričenja z literarnim večerom ob mednarodnem dnevu poezije, konča pa ob dnevu splošnih knjižnic, ko so vsi sodelujoči, ki so izpolnili bralne zloženke, nagrajeni s knjižnimi darovi slovenskih založb.

 

BRALNA ZNAČKA za odrasle 2022

Seznam knjig

Zloženka