Območnost

Kot osrednja območna knjižnica v skladu s 27. členom Zakona o knjižničarstvu izvajamo za območje občin Ormož, Sveti Tomaž ter Središče ob Dravi posebne naloge:

  • zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora gradiva in informacij,
  • strokovna pomoč knjižnicam območja,
  • koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva,
  • usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva iz svojega območja.

Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2020

 

Gradiva in povezave:

Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah (Ptuj, 9. maj 2019) – zaključki delovnega srečanja in javni poziv

Analiza domoznanske dejavnosti, stanje 31. 12. 2016 – spodnjepodravsko območje

Portal SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC

Arhiv:
Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2019
Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2018
Priloga k programu izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2018
Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2017
Priloga k programu izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2017