Koordinacija domoznanstva

Koordinacijo domoznanske dejavnosti med knjižnicami na posameznih območjih opravljajo OOK (osrednje območne knjižnice).

Zaradi potrebe po medsebojnem usklajevanju in obvladovanju novih izzivov na nacionalni ravni je bil sprejet dogovor o koordinaciji domoznanske dejavnosti med OOK-ji, ki jo je leta 2018 prevzela Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.

Pri delu sodelujemo z Narodno in univerzitetno knjižnico in stanovskimi strokovnimi združenji.